Humanistisch Lente Festival

Zaterdag
23 maart

Vanaf 09:30
tot 17:00 uur

Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

De lente: we keken er naar uit en we deden via de Schakel en e-mail-nieuwsbrieven al vooraankondigingen, en nu is het echt zover: wij nodigen al onze HV leden uit Fryslân, Groningen en Drenthe uit om op zaterdag 23 maart het Humanistisch Lente Festival te
komen beleven op het drie provinciën-punt. Op dat punt, met een interessante geschiedenis en midden in de natuur, ligt de conferentielocatie Nieuw Allardsoog, de mooiste plek wat ons betreft om de lente te vieren en elkaar te ontmoeten.

Afgelopen zomer kregen we allemaal via de post een héél klein boekje met daarin de nieuwe Nederlandse vertaling van de Verklaring van Amsterdam, een internationaal document waarin de uitgangspunten zijn omschreven waarmee het humanisme zich als brede, onderscheidende levensbeschouwing definieert.

De vier uitgangspunten zijn:
1. Humanisten willen ethisch handelen
2. Humanisten willen rationeel zijn
3. Humanisten streven naar optimale levensvervulling
4. Humanisme voorziet in de wijdverbreide behoefte aan een bron voor zingeving als alternatief voor dogmatische religie, autoritair nationalisme, tribaal sektarisme en egoïstisch nihilisme. 

Deze uitgangspunten waren de inspiratie voor de keuze van sprekers en workshopleiders en zijn daarom als rode draad terug te vinden in het programma van het Humanistisch Lente Festival.

Programma

Ochtend

09:30-09:55

10:00-11:00

11:00-11:15

11:15-12:30

Ontvangst en inschrijving voor de dag

Welkom door de afdelingsvoorzitters en voorstellen dagvoorzitter Ralph du Long
& Plenaire openingslezing door Marjan Slob, Denker des Vaderlands: 
“Het belang van Innerlijke meerstemmigheid”

Pauze

4 Verschillende workshops om uit te kiezen

 1. Filosofische wandeling: ‘de onzin van zinvolle wensen’ door Judy Hoekstra (Volgeboekt)
 2. ‘Trage Vragen’ door Jaëlle Wisse (Volgeboekt)
 3. ‘Onmenselijke mensen. De noodzaak van normatief beraad’ door Ron Muijzer
 4. ‘Actieve Hoop’ door Han Verhoeven (Volgeboekt)

09:30-09:55

Ontvangst

10:00-11:00

· Welkom door de afdelingsvoorzitters en voorstellen dagvoorzitter Ralph du Long
· Plenaire openingslezing door Marjan Slob, Denker des Vaderlands: 
  “Het belang van Innerlijke meerstemmigheid”

11:00:11:15

Pauze

11:15-12:30

4 Verschillende workshops om uit te kiezen.

 1. Filosofische wandeling: ‘De onzin van zinvolle wensen’ door Judy Hoekstra (Volgeboekt)
 2. ‘Trage vragen en het belang van resonantie’ door Jaëlle Wisse (Volgeboekt)
 3. ‘Onmenselijke mensen. De noodzaak van normatief beraad’ door Ron Muijzer
 4. ‘Actieve Hoop’ door Han Verhoeven (Volgeboekt)

Middag

12:30-13:30

13:30-14:45

15:00-16:00

16:00-17:00

Lunch in de tent

4 Verschillende workshops om uit te kiezen

 1. Eco wandeling door Wim Roeleveld
 2. ‘Laat je stem klinken’, zangworkshop door Janneke Jolink (Volgeboekt)
 3. HN Werkman, lezing en zelf druksels maken, door GRID (Grafisch Museum Groningen) (Volgeboekt)
 4. Seizoensviering door celebrant en muzikant Hedwig Barczuk.

Plenaire afsluiting:

· Het Lentefestivalkoor laat haar stem(men) klinken.
· Lezing van Robbert Bodegraven, directeur van het Humanistisch Verbond, waarin alle draadjes van de dag worden verbonden en hij in zal gaan op de bijzondere positie van de humanist en het Humanistisch Verbond in deze turbulente en polariserende samenleving.

Borrel

De hele dag, met uitzondering van 10:00-11:00 en van 15:00-16:00 is de Humanistisch Caféruimte geopend om even rustig te zitten, (bij) te praten met iemand en informatiemateriaal te bekijken. In deze ruimte bevindt zich op gezette tijden Hanna ten Zijthoff. Zij verzorgt op verzoek een stoelmassage.

Middag

12:30-13:30

Lunch in de tent

13:30-14:45

4 Verschillende workshops om uit te kiezen.

 1. Eco wandeling door Wim Roeleveld
 2. ‘Laat je stem klinken’, zangworkshop door Janneke Jolink (Volgeboekt)
 3. HN Werkman, lezing en zelf druksels maken, door GRID (Grafisch Museum Groningen)(Volgeboekt)
 4. Seizoensviering door celebrant en muzikant Hedwig Barczuk.

15:00-16:00

Plenaire afsluiting:

· Het Lentefestivalkoor laat haar stem(men) klinken.
· Lezing van Robbert Bodegraven, directeur van het Humanistisch Verbond, waarin alle draadjes van de dag worden verbonden en hij in zal gaan op de bijzondere positie van de humanist en het Humanistisch Verbond in deze turbulente en polariserende samenleving.

16:00-17:00

Borrel

De hele dag, met uitzondering van 10:00-11:00 en van 15:00-16:00 is de Humanistisch Caféruimte geopend om even rustig te zitten, (bij) te praten met iemand en informatiemateriaal te bekijken. In deze ruimte bevindt zich op gezette tijden Hanna ten Zijthoff. Zij verzorgt op verzoek een stoelmassage.

Workshops

4 Verschillende workshops om uit te kiezen. U kunt een eerste en tweede keuze aangeven op het aanmeldformulier. Koffie/thee staat klaar bij de workshopruimte.
Klik op de titels om de beschrijvingen van de workshops te lezen.

Ronde 1 - 11:15-12:30

1. Filosofische wandeling: ‘de onzin van zinvolle wensen’ door Judy Hoekstra [VOLGEBOEKT]

Deze wandeling is inmiddels volgeboekt.

Zowel lichaam als geest hebben baat bij wandelen; al bewegend wordt de vrijheid van spreken bevorderd in de buitenlucht. Tijdens het wandelen gaan we ons bezighouden met onze verschillende vermogens en wat we eigenlijk met dit vermeend vermogen doen.

Het begrip vermogen is multi-interpretabel en is een typisch misbegrepen of misleidend begrip. We onderzoeken al wandelend of onze verschillende vermogens automatisch tot zinvolle levensprojecten (kunnen) leiden. Gaat de zin van het leven over de bevrediging van jouw wensen en verlangens of is een objectief moreel ijkpunt op een horizon noodzakelijk om te kunnen spreken van een zinvol levensproject?

Wie weet komen na een goed uur in de buitenlucht de persoonlijke, morele en intersubjectief geldige waarden samen in mooie gesprekken.

2. ‘Trage vragen en het belang van resonantie’ door Jaëlle Wisse [VOLGEBOEKT]

Deze workshop is inmiddels volgeboekt.

Hoe kunnen we meer resonantie in ons leven ervaren?

Waarschijnlijk verwacht of hoop je dat je deelname aan dit festival je iets brengt. De keuzemogelijkheid tussen de verschillende workshops zou je een gevoel van controle kunnen geven, waarmee je de kans op een geslaagde dag kan vergroten. Maar wees voorbereid: er is geen enkele garantie dat je verwachtingen waar worden gemaakt of dat je vindt waar je op hoopt. Wat doet deze vorm van ‘onbeschikbaarheid’ met jou?

Volgens de Duitse socioloog Hartmut Rosa vinden we het tegenwoordig lastig om met onbeschikbaarheid om te gaan. De moderne mens is dan ook geneigd om de wereld meer en meer ‘beschikbaar’ te maken. We willen bijvoorbeeld de hele planeet kunnen overvliegen en naar ons favoriete nummer kunnen luisteren waar en wanneer we willen. Alhoewel dit misschien voort komt uit het verlangen naar zinvolle ervaringen leidt dit juist tot het tegenovergestelde: vervreemding.

In deze workshop gaan we met elkaar opzoek naar mogelijkheden om te luisteren en te reageren, in plaats van te controleren. Daardoor ontstaat er ruimte voor de ervaring van resonantie.

3. ‘Onmenselijke mensen. De noodzaak van normatief beraad’ door Ron Muijzer

Door een verschijnsel te benoemen (‘aardige medemensen’), creëer je automatisch een categorie ‘niet-aardige mensen’, of zelfs ‘hufters’. Dit geldt ook voor humanisme: ‘humanisten’ veroorzaakt als vanzelf ook ‘niet-humanisten’.

Het is gemakkelijk om het onderscheid tussen ‘humaan’ en ‘niet-humaan’ onder het tapijt te vegen, bijvoorbeeld door te stellen dat ieder mens een podium verdient, door de oproep elkaar als mens te blijven zien en door het propageren van zelfreflectie zonder enig moreel ijkpunt.

Maar helaas bestaan er ook niet-humane, en zelfs anti-humanistische mensen, en hun aantal en invloed lijken de laatste tijd toe te nemen. Hoe dient het HV zich te verhouden tot niet- of anti-humanisten? We gaan in een workshop bezig met beleid rond grenzen trekken en zelfverdediging.

4. ‘Actieve Hoop’ door Han Verhoeven [VOLGEBOEKT]

Deze workshop is inmiddels volgeboekt.

De grootte van de uitdagingen waar we als mensheid mee geconfronteerd worden is voor velen moeilijk te begrijpen. Actieve hoop laat zien hoe we midden in een planetaire noodsituatie de moed en de kracht kunnen verzamelen om hiermee om te gaan.

Tijdens deze workshop van een uur krijg je een korte uitleg over de cursus Actieve Hoop en doe je een ervaringsoefening met de spiraal die weer verbindt om de methode zelf te ervaren. 

Actieve Hoop is gebaseerd op het eigenzinnige gedachtengoed van de 91-jarige klimaatactivist en boeddhist Joanna Macy. Sinds de jaren zeventig weet ze mensen wereldwijd te inspireren. Zij gelooft in een grote ommekeer die begint bij verandering van jezelf. Daar is een nieuwe kijk op het leven voor nodig. Een leven van verwevenheid, afhankelijkheid en zorg voor alle wezens. Van ego naar eco.

Ronde 2 - 13:30-14:45

5. Eco-wandeling “Samen wandelen met een vraag” door Wim Roeleveld

Veel afdelingen organiseren wandelingen in de natuur, Die zijn te combineren met een vraag onderweg: een vraag die wordt meegegeven, in kleine groepjes besproken tijdens de wandeling en na afloop nabesproken in de groep.

Het doel is om op een ontspannen manier in de natuur met elkaar na te denken over onze relatie als Humanisten met de natuur en de gevolgen daarvan.

Een vraag kan bestaan uit een start- en vervolgvragen. Elk groepje krijgt 4 of 5 vragen mee. De begeleider is uw gids en houdt de route in de gaten. Hij/zij last af en toe en stop in om te informeren hoever de groep is met het bespreken van de vragen.

Aan het eind van de wandeling wordt kort geëvalueerd welke ervaringen we hebben opgedaan met “Samen wandelen met een vraag”.

6. ‘Laat je stem klinken’, zangworkshop door Janneke Jolink [VOLGEBOEKT]

Deze workshop is inmiddels volgeboekt.

In deze workshop zal er aandacht zijn voor zangtechniek en meerstemmig zingen. Ook wordt er een nummer voorbereid  voor de afsluiting. Janneke wil focussen op het laten horen/klinken van de anderen. Zij houdt van meerstemmig zingen, omdat dat zo heerlijk kan resoneren. Haar eigen muziekstijl is Nederlandstalig en pop/soul.

De workshop is toegankelijk voor zowel mensen die vaker zingen als die niet zo vaak zingen.

7. HN Werkman, lezing en zelf druksels maken, door GRID (Grafisch Museum Groningen) [VOLGEBOEKT]

Deze workshop is inmiddels volgeboekt.

De Groningse kunstenaar en drukker Hendrik Nicolaas Werkman werd geboren in Leens (28-04-1882) en gefusilleerd in Bakkeveen (10-04-1945). Hij was lid en drukker van de Groninger schildersvereniging De Ploeg. In deze workshop van het GRID (grafisch museum Groningen) maken we kennis met zijn werk en leven en gaan we zelf aan de slag met rollers, inkt, sjablonen en lettermateriaal.

8. Seizoensviering door celebrant/muzikant Hedwig Barczuk

Hoe kunnen we meer bewust de natuurwisselingen ervaren? Het Humanistisch Verbond organiseert in verschillende steden seizoensvieringen, om met elkaar stil te staan bij de veranderingen in de natuur en dus in onszelf. Tijdens de viering prikkelen we onze zintuigen, reflecteren we en wisselen we uit met anderen.

Op zaterdag 23 maart, tijdens het Lentefestival dat door de afdelingen Drenthe, Fryslân en Groningen wordt aangeboden aan de leden van het Humanistisch Verbond, begeleidt muzikant en celebrant Hedwig Barczuk een lenteviering.

De locatie

Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

Adres:
Jarig van der Wielenwei 6
9243 SH Bakkeveen

Een plek om elkaar te ontmoeten midden in de natuur. Nieuw Allardsoog biedt ruimte voor zakelijke bijeenkomsten en recreatieve weekendverblijven.

De ligging is uniek. Grenzend aan natuurgebieden, weg van de snelweg en ook centraal in Noord Nederland op het drie provinciën punt van Friesland, Groningen en Drenthe. Een historische plek waar ooit de eerste volkshogeschool van Nederland zich vestigde. Welkom in de natuur! 

Locatie